Česky English

   Jednání Evropské federace Harley-Davidson klubů

15. listopadu proběhl v Litevském Viniusu mítink presidentů evropských Harley-Davidson klubů, sdružených v Evropské federaci (FH-DCE). Tuto každoroční akci pořádá jeden z členských klubů federace na své náklady. Klub žádá o pořadatelství akce nejméně tři roky před jejím termínem a musí být hlasováním většiny členů zvolen. Veškerá činnost federace podléhá přísným demokratickým zásadám. Za hlasováním presidenta klubu stojí jeho členská základna, proto jsou používány v hlasování koeficienty podle počtu členů jednotlivých klubů. Federace má po 15.11., kdy byli hlasováním přijati po dvouleté zkušební lhůtě za řádné členy další kluby, celkem 63 členských klubů s celkovým počtem 42.275 členů. Každý klub, člen federace i člen tohoto klubu je oprávněn nosit "federační" odznak. Za Českou republiku jsou dlouholetí členové HDC Praha a HDC Brno, o členství požádaly HDC Moravia a o čekatelství HDC Ostrava.

vilnius

vilnius

 

 

 

 

 

  

Foto 1,2: Jednání presidentů a zástupců H-D klub

Mezi hlavní činností FH-DCE patří koordinace Harley-Davidson akcí v Evropě, včetně každoročně největší - SuperRally. Jednání letošního presidentského mítinku bylo zahájeno organizačními procedurami s přijímáním nových členů a čekatelů a ktualizací členské základny. Ve druhém bodě se hodnotila letošní SuperRally v Dánské Frederice a vybírala nová destinace pro rok 2011 a příjem žádostí o pořadatelství v roce 2012. Následovalo hlasování o doplnění odcházejících členů predstavenstva FH-DCE, o finanční podpoře akcí a klubů, členských příspěvcích aj.

                            vilnius
                            Foto 3: Část české delegace před hotelem

   Pobyt, stravování, kulturní vyžití a veškeré zázemí delegací členských klubů byl po tři dny zajištěn v hotelu Reval Lietuva a v jeho bezprostřední blízkosti. Všech 63 delegací s celkem s více jako 300 členy, bylo mile překvapeno bezvadnou organizací akce.

     Vilnius je historické město s velmi dlouhou kulturní tradicí, významnými evropskými památkami a s novou modrní tváří, která na postkomunistických troskách zvolna vzniká. Litevci jsou pacovitý a hrdý národ, podporující veškeré akce, které mu otevírají nové možnosti. Také mítinku FH-DCE byla věnována ve sdělovacích prostředcích náležitá pozornost.

                               vilnius

 

                                     Za FH-DCE, HDC Brno, Milan Milfait